DISCLAIMER

Deze website is bedoeld voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker.
Hoewel wij er naar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is.
Op grond van de informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.
Boncoeur Beheer B.V. is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van informatie op deze website.
Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Boncoeur Beheer B.V. geen controle heeft. Boncoeur Beheer B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de informatie die via deze website is verkregen. Boncoeur Beheer B.V. kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze webpagina's of -sites.

Copyright
De informatie, foto's en illustraties op deze site mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden overgenomen of in welke wijze dan ook worden gekopieerd of vermenigvuldigd. Boncoeur Beheer B.V. heeft van al het materiaal het auteursrecht.
Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.
Het beeldmateriaal afkomstig van derden vervult enkel een informatieve functie behorend bij de inhoud van de site of pagina en blijft het eigendom van de rechtmatige eigenaren, als zodanig aangegeven.

Privacyverklaring
Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor ze zijn verkregen.
Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring, kunt u een e-mail sturen naar info@sportmassage-drunen.nl